Γαλλική

 • Ποσότητα: 8 κομμάτια
 • Μερίδες : 8 κομμάτια
 • Ποσότητα: 10 μερίδες
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 8-10 Κομμάτια
 • Μερίδες : 8-10
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 20 μερίδες
 • Μερίδες : 20
 • Ποσότητα: 8 μερίδες
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 8 μερίδες
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 4 καρδιές
 • Μερίδες : 4
 • Ποσότητα: 20 μερίδες
 • Μερίδες : 20