βούτυρο

 • Ποσότητα: 15 τεμάχια
 • Μερίδες : 15
 • Ποσότητα: 24 τεμάχια
 • Μερίδες : 24
 • Ποσότητα: 10 κομμάτια
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 12-14 κομμάτια
 • Μερίδες : 12-14
 • Ποσότητα: 8 μερίδες
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 10-20 κομμάτια
 • Μερίδες : 10-20
 • Ποσότητα: 25-28 κομμάτια
 • Μερίδες : 25-28
 • Ποσότητα: 8 τεμάχια
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 22 κομμάτια
 • Μερίδες : 22
 • Ποσότητα: 18 μερίδες
 • Μερίδες : 18