Συνταγή chef

 • Ποσότητα: 16 κομμάτια
 • Μερίδες : 16
 • Ποσότητα: 6 τεμάχια
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 8-10 κομμάτια
 • Μερίδες : 8-10
 • Μερίδες : 12 τεμάχια
 • Ποσότητα: 50 κομμάτια
 • Μερίδες : 50
 • Ποσότητα: 12 κομμάτια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 4 σουφλέ
 • Μερίδες : 4
 • Ποσότητα: 12 μερίδες
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 25-30 τεμάχια
 • Μερίδες : 25-30
 • Ποσότητα: 24 τεμάχια
 • Μερίδες : 24