Σνακ

 • Ποσότητα: 80 φλωρεντίνες
 • Μερίδες : 80
 • Ποσότητα: 12 μερίδες
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 4-5 μερίδες
 • Μερίδες : 4-5
 • Ποσότητα: 7-9 μερίδες
 • Μερίδες : 7-9
 • Ποσότητα: 10-12 κομμάτια
 • Μερίδες : 10-12
 • Ποσότητα: 4 τεμάχια
 • Μερίδες : 4
 • Ποσότητα: 35 τεμάχια
 • Μερίδες : 35
 • Ποσότητα: 35 τεμάχια
 • Μερίδες : 35
 • Ποσότητα: 40-50 κομμάτια
 • Μερίδες : 40-50
 • Ποσότητα: 24-25 κομμάτια
 • Μερίδες : 24-25
 • Ποσότητα: 44 τεμάχια
 • Μερίδες : 44
 • Ποσότητα: 25-30 τεμάχια
 • Μερίδες : 25-30
 • Ποσότητα: 40 κομμάτια
 • Μερίδες : 40
 • Ποσότητα: 36 κομμάτια
 • Μερίδες : 36
 • Ποσότητα: 12 τεμάχια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 20 κομμάτια
 • Μερίδες : 20
 • Ποσότητα: 22 τεμάχια
 • Μερίδες : 22
 • Ποσότητα: 25-28 κομμάτια
 • Μερίδες : 25-28
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Μαγείρ. : 25 Min