Γαλλική

 • Ποσότητα: 4 σουφλέ
 • Μερίδες : 4
 • Ποσότητα: 10-12 μακαρόν
 • Μερίδες : 10-12
 • Ποσότητα: 8-10 τεμάχια
 • Μερίδες : 8-10
 • Ποσότητα: 6-8 τεμάχια
 • Μερίδες : 6-8
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 17-18 μακαρόν
 • Μερίδες : 17-18
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 4 μερίδες
 • Μερίδες : 4
 • Ποσότητα: 12 μερίδες
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 18-20 τεμάχια
 • Μερίδες : 18-20
 • Ποσότητα: 11-12 μερίδες
 • Μερίδες : 11-12
 • Ποσότητα: 35 μακαρόν
 • Μερίδες : 35
 • Ποσότητα: 2 τεμάχια
 • Μερίδες : 2
 • Ποσότητα: 8 μερίδες
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 28-30 τεμάχια
 • Μερίδες : 28-30
 • Ποσότητα: 12 τεμάχια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 4-6 μερίδες
 • Μερίδες : 4-6
 • Ποσότητα: 6-7 μερίδες
 • Μερίδες : 6-7
 • Ποσότητα: 4 άτομα
 • Μερίδες : 4
 • Ποσότητα: 15-20 κομμάτια
 • Μερίδες : 15-20
 • Ποσότητα: 10 μερίδες
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 13 τεμάχια
 • Μερίδες : 13
 • Ποσότητα: 4-5 τεμάχια
 • Μερίδες : 4-5