Γαλλική

 • Ποσότητα: 8-10 Κομμάτια
 • Μερίδες : 8-10
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 20 μερίδες
 • Μερίδες : 20
 • Ποσότητα: 8 μερίδες
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 8 μερίδες
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 4 καρδιές
 • Μερίδες : 4
 • Ποσότητα: 20 μερίδες
 • Μερίδες : 20
 • Ποσότητα: 4 μπολάκια
 • Μερίδες : 4
 • Ποσότητα: 1 σούπα
 • Μερίδες : 1
 • Ποσότητα: 20
 • Μερίδες : 20
 • Μαγείρ. : 13 Min
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 20-22 κομμάτια
 • Μερίδες : 20-22
 • Ποσότητα: 5 μερίδες
 • Μερίδες : 5
 • Ποσότητα: 6 τεμάχια
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 16 κομμάτια
 • Μερίδες : 16
 • Ποσότητα: 5 μπολάκια
 • Μερίδες : 5
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 4 μερίδες
 • Μερίδες : 4
 • Μαγείρ. : 15 Min
 • Ποσότητα: 8 μερίδες
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 15 μερίδες
 • Μερίδες : 15
 • Ποσότητα: 30 τεμάχια
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 30-35 κομμάτια
 • Μαγείρ. : 30 Min