Ελληνική

 • Ποσότητα: 20-25 cupcakes
 • Μερίδες : 20-25
 • Ποσότητα: 20-25 τεμάχια
 • Μερίδες : 20-25
 • Ποσότητα: 7-9 μερίδες
 • Μερίδες : 7-9
 • Ποσότητα: 8 τεμάχια
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 10-12 κομμάτια
 • Μερίδες : 10-12
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 9 μερίδες
 • Μερίδες : 9
 • Ποσότητα: 8 μερίδες
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 8 μπάλες
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 9 μερίδες
 • Μερίδες : 9
 • Μαγείρ. : 20 Min
 • Ποσότητα: 5 μερίδες
 • Μερίδες : 5
 • Ποσότητα: 6 τεμάχια
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 20-22 τεμάχια
 • Μερίδες : 20-22
 • Ποσότητα: 10 μερίδες
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 4 μερίδες
 • Ποσότητα: 2 τεμάχια
 • Μερίδες : 2
 • Ποσότητα: 8-10 κομμάτια
 • Μερίδες : 8-10
 • Ποσότητα: 40 τεμάχια
 • Μερίδες : 40
 • Ποσότητα: 9 μερίδες
 • Μερίδες : 9
 • Ποσότητα: 2 τεμάχια
 • Μερίδες : 2
 • Ποσότητα: 6-7 μερίδες
 • Μερίδες : 6-7
 • Ποσότητα: 10-12 τεμάχια
 • Μερίδες : 10-12
 • Ποσότητα: 4 μερίδες
 • Μερίδες : 4
 • Ποσότητα: 5 τεμάχια
 • Μερίδες : 5