Ελληνική

 • Ποσότητα: 2 πίτσες
 • Μερίδες : 2
 • Ποσότητα: 10 μπάρες
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 15 μερίδες
 • Μερίδες : 15
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 10 κομμάτια
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 12-14 κομμάτια
 • Μερίδες : 12-14
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 10 κομμάτια
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 10 κομμάτια
 • Μερίδες : 10