αμύγδαλα

 • Ποσότητα: 50-60 τεμάχια
 • Μερίδες : 50-60
 • Ποσότητα: 20 τεμάχια
 • Μερίδες : 20
 • Ποσότητα: 4 τεμάχια
 • Μερίδες : 4
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 2 μερίδες
 • Μερίδες : 2
 • Ποσότητα: 1 τσουρέκι
 • Μερίδες : 1
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 2 μεσαία τσουρέκια
 • Μερίδες : 2 μεσαία τσουρέκια
 • Ποσότητα: 15-20 τεμάχια (ανάλογα το μέγεθος)
 • Μερίδες : 15-20
 • Ποσότητα: 12 τεμάχια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 25 μερίδες
 • Μερίδες : 25
 • Ποσότητα: 35 τεμάχια
 • Μερίδες : 35
 • Ποσότητα: 20 μερίδες
 • Μερίδες : 20
 • Ποσότητα: 40-50 κομμάτια
 • Μερίδες : 40-50
 • Ποσότητα: 16-18 κομμάτια
 • Μερίδες : 16-18
 • Ποσότητα: 15 τεμάχια
 • Μερίδες : 15
 • Ποσότητα: 35 τεμάχια
 • Μερίδες : 35
 • Ποσότητα: 12 τεμάχια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 6 τεμάχια
 • Μερίδες : 6
 • Μερίδες : 12 τεμάχια
 • Ποσότητα: 6-7 ποτήρια
 • Μερίδες : 6-7
 • Ποσότητα: 12 μερίδες
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 6 μερίδες`
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 12 μερίδες
 • Μερίδες : 12