βανίλια

 • Ποσότητα: 1 ποτήρι
 • Μερίδες : 1
 • Ποσότητα: 5 μερίδες
 • Μερίδες : 5
 • Ποσότητα: 10-12 κομμάτια
 • Μερίδες : 10-12
 • Ποσότητα: 20 μέριδες
 • Μερίδες : 20
 • Ποσότητα: 8-10 κομμάτια
 • Μερίδες : 8-10
 • Ποσότητα: 8-10 κομμάτια
 • Μερίδες : 8-10
 • Ποσότητα: 7-8 κομμάτια
 • Μερίδες : 7-8
 • Ποσότητα: 8 τεμάχια
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 5 τεμάχια
 • Μερίδες : 5
 • Ποσότητα: 7-8 κομμάτια
 • Μερίδες : 7-8