βούτυρο

 • Ποσότητα: 58 κομμάτια
 • Μερίδες : 58
 • Ποσότητα: 12-14 κομμάτια
 • Μερίδες : 12-14
 • Ποσότητα: 12 τεμάχια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 8-10 τεμάχια
 • Μερίδες : 8-10
 • Ποσότητα: 10-12 κομμάτια
 • Μερίδες : 10-12
 • Ποσότητα: 6 μπολάκια
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 12 κομμάτια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 32 κομμάτια
 • Μερίδες : 32
 • Ποσότητα: 12-16 κομμάτια
 • Μερίδες : 12-16
 • Ποσότητα: 10-12 κομμάτια
 • Μερίδες : 10-12