ελαιόλαδο

 • Ποσότητα: 58 κομμάτια
 • Μερίδες : 58
 • Ποσότητα: 25 τεμάχια
 • Μερίδες : 25
 • Ποσότητα: 20-25 κομμάτια
 • Μερίδες : 20-25
 • Ποσότητα: 12 τεμάχια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 6 τεμάχια
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 15 τεμάχια
 • Μερίδες : 15
 • Ποσότητα: 12 τεμάχια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 12 τεμάχια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 40 τεμάχια
 • Μερίδες : 40
 • Ποσότητα: 14 κομμάτια
 • Μερίδες : 14
 • Μαγείρ. : 45 Min