ΙΟΝ Κακάο

 • Ποσότητα: 10 τεμάχια
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 8-10 κομμάτια
 • Μερίδες : 8-10
 • Ποσότητα: 4 μερίδες
 • Μερίδες : 4
 • Ποσότητα: 6-8 τεμάχια
 • Μερίδες : 6-8
 • Ποσότητα: 25-30 τεμάχια
 • Μερίδες : 25-30
 • Ποσότητα: 17-18 μακαρόν
 • Μερίδες : 17-18
 • Ποσότητα: 4 μερίδες
 • Μερίδες : 4
 • Ποσότητα: 18-20 τεμάχια
 • Μερίδες : 18-20
 • Ποσότητα: 7-9 μερίδες
 • Μερίδες : 7-9
 • Ποσότητα: 8-10 κομμάτια
 • Μερίδες : 8-10
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 10-12 κομμάτια
 • Μερίδες : 10-12
 • Ποσότητα: 9 μερίδες
 • Μερίδες : 9
 • Ποσότητα: 9 μερίδες
 • Μερίδες : 9
 • Μαγείρ. : 20 Min
 • Ποσότητα: 6 τεμάχια
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 35 μακαρόν
 • Μερίδες : 35
 • Ποσότητα: 20-22 τεμάχια
 • Μερίδες : 20-22
 • Ποσότητα: 4 μερίδες
 • Ποσότητα: 2 τεμάχια
 • Μερίδες : 2
 • Ποσότητα: 10-12 τεμάχια
 • Μερίδες : 10-12
 • Ποσότητα: 5 τεμάχια
 • Μερίδες : 5
 • Ποσότητα: 1-2 μερίδες
 • Μερίδες : 1-2
 • Ποσότητα: 2 τεμάχια
 • Μερίδες : 2
 • Ποσότητα: 3 μερίδες