κανέλα

 • Ποσότητα: 4 σουφλέ
 • Μερίδες : 4
 • Ποσότητα: 15 τεμάχια
 • Μερίδες : 15
 • Ποσότητα: 30 μερίδες
 • Μερίδες : 30
 • Ποσότητα: 10 τεμάχια
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 2-3 τεμάχια
 • Μερίδες : 2-3
 • Ποσότητα: 12 μερίδες
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 5-6 μερίδες
 • Μερίδες : 5-6
 • Ποσότητα: 12 τεμάχια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 60 τεμάχια
 • Μερίδες : 60
 • Ποσότητα: 4-6 μερίδες
 • Μερίδες : 4-6
 • Ποσότητα: 6 τεμάχια
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 2 τεμάχια
 • Μερίδες : 2
 • Ποσότητα: 1 κέικ
 • Μερίδες : 1
 • Ποσότητα: 6 τεμάχια
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 20-25 τεμάχια
 • Μερίδες : 20-25
 • Ποσότητα: 20 λεπτά
 • Μερίδες : 20
 • Ποσότητα: 8 μερίδες
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 100 μαρεγκάκια
 • Μερίδες : 100
 • Ποσότητα: 12 τεμάχια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 6 τεμάχια
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 15-17 τεμάχια
 • Μερίδες : 15-17
 • Ποσότητα: 10-12 κομμάτια
 • Μερίδες : 10-12
 • Ποσότητα: 15-20 τεμάχια
 • Μερίδες : 15-20