καρύδα

 • Ποσότητα: 16 μερίδες
 • Μερίδες : 16
 • Ποσότητα: 7-9 μερίδες
 • Μερίδες : 7-9
 • Ποσότητα: 12-14 κομμάτια
 • Μερίδες : 12-14
 • Ποσότητα: 10-12 κομμάτια
 • Μερίδες : 10-12
 • Ποσότητα: 8 μερίδες
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 33 μπάρες
 • Μερίδες : 33
 • Ποσότητα: 8-10 μερίδες
 • Μερίδες : 8-10
 • Ποσότητα: 40 τρουφάκια
 • Μερίδες : 40
 • Ποσότητα: 14 κομμάτια
 • Μερίδες : 14
 • Ποσότητα: 12 τεμάχια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 7 τεμάχια
 • Μερίδες : 7
 • Ποσότητα: 14 τεμάχια
 • Μερίδες : 14
 • Ποσότητα: 40-50 κομμάτια
 • Μερίδες : 40-50
 • Ποσότητα: 48 κομμάτια
 • Μερίδες : 48
 • Ποσότητα: 12 τεμάχια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 8-10 κομμάτια
 • Μερίδες : 8-10
 • Ποσότητα: 10 κομμάτια
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 16 μπουκιές
 • Μερίδες : 16
 • Ποσότητα: 20 κομμάτια
 • Μερίδες : 20
 • Ποσότητα: 12 κομμάτια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 30 κομμάτια
 • Μερίδες : 30
 • Ποσότητα: 4-5 μερίδες
 • Μερίδες : 4-5
 • Ποσότητα: 50 κομμάτια
 • Μερίδες : 50
 • Ποσότητα: 8 μερίδες
 • Μερίδες : 8