καρύδια

 • Ποσότητα: 22 ψωμάκια
 • Μερίδες : 22
 • Ποσότητα: 10 τεμάχια
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 20 τεμάχια
 • Μερίδες : 20
 • Ποσότητα: 30 τεμάχια
 • Μερίδες : 30
 • Ποσότητα: 12 κομμάτια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 40 τεμάχια
 • Μερίδες : 40
 • Ποσότητα: 50 κομμάτια
 • Μερίδες : 50
 • Ποσότητα: 8 τεμάχια
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 30 τεμάχια
 • Μερίδες : 30
 • Ποσότητα: 40 τεμάχια
 • Μερίδες : 40