κονιάκ

 • Ποσότητα: 10-12 κομμάτια
 • Μερίδες : 10-12
 • Ποσότητα: 25 τεμάχια
 • Μερίδες : 25
 • Ποσότητα: 8 τεμάχια
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 30-35 τεμάχια
 • Μερίδες : 30-35
 • Ποσότητα: 8 τεμάχια
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 6-12 κομμάτια
 • Μερίδες : 6-12
 • Ποσότητα: 5 μερίδες
 • Μερίδες : 5
 • Ποσότητα: 20 τεμάχια
 • Μερίδες : 20
 • Ποσότητα: 20 μερίδες
 • Μερίδες : 20
 • Ποσότητα: 30 τεμάχια
 • Μερίδες : 30
 • Ποσότητα: 10 μερίδες
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 35 τεμάχια
 • Μερίδες : 35
 • Ποσότητα: 12-14 κομμάτια
 • Μερίδες : 12-14
 • Ποσότητα: 25 τεμάχια
 • Μερίδες : 25
 • Ποσότητα: 12 τεμάχια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 10-20 κομμάτια
 • Μερίδες : 10-20
 • Ποσότητα: 8-10 κομμάτια
 • Μερίδες : 8-10
 • Ποσότητα: 16 κομμάτια
 • Μερίδες : `16
 • Μαγείρ. : 45 Min
 • Ποσότητα: 4 μερίδες
 • Μερίδες : 4
 • Ποσότητα: 10 μερίδες
 • Μερίδες : 10
 • Μαγείρ. : 15 Min
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 12-14 κομμάτια
 • Μερίδες : 12-14
 • Ποσότητα:
 • Μαγείρ. : 35 Min