μήλα

 • Ποσότητα: 10-12 κομμάτια
 • Μερίδες : 10-12
 • Ποσότητα: 10-13 μερίδες
 • Μερίδες : 10-13
 • Ποσότητα: 4 μερίδες
 • Μερίδες : 4
 • Ποσότητα: 8-9 μερίδες
 • Μερίδες : 8-9
 • Ποσότητα: 15 τεμάχια
 • Μερίδες : 15
 • Ποσότητα: 12 κομμάτια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 10-12 κομμάτια
 • Μερίδες : 10-12
 • Ποσότητα: 8 τεμάχια
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 12-14 κομμάτια
 • Μερίδες : 12-14
 • Ποσότητα: 8 κομμάτια
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 10 μερίδες
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 8 κομμάτια
 • Μερίδες : 8 κομμάτια
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Ποσότητα: 5 μερίδες
 • Μερίδες : 5
 • Ποσότητα: 12 μερίδες
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 12 μερίδες
 • Ποσότητα: 8 κομμάτια
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 12 στρούντελ
 • Μερίδες : 6
 • Μαγείρ. : 30 Min
 • Ποσότητα: 12 μπωλάκια
 • Μερίδες : 12
 • Μαγείρ. : 50 Min
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Μαγείρ. : 65 Min