ρούμι

 • Ποσότητα: 6 τεμάχια
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 8 τεμάχια
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 8-10 τεμάχια
 • Μερίδες : 8-10
 • Ποσότητα: 15 τεμάχια
 • Μερίδες : 15
 • Ποσότητα: 5-6 μερίδες
 • Μερίδες : 5-6
 • Ποσότητα: 5 μερίδες
 • Μερίδες : 5
 • Ποσότητα: 16 μερίδες
 • Μερίδες : 16
 • Ποσότητα: 6-7 ποτήρια
 • Μερίδες : 6-7
 • Ποσότητα: 28 τεμάχια
 • Μερίδες : 28
 • Ποσότητα: 20 τρουφάκια
 • Μερίδες : 20
 • Ποσότητα: 10 μερίδες
 • Μερίδες : 10
 • Μαγείρ. : 15 Min
 • Ποσότητα: 12 κομμάτια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 15 ψωμάκια
 • Μερίδες : 15
 • Μαγείρ. : 30 Min
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 60-70 τρουφάκια
 • Μερίδες : 60-70
 • Μαγείρ. : 15 Min
 • Ποσότητα: 8 μερίδες
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 20 μερίδες
 • Μερίδες : 20
 • Ποσότητα: 8 κομμάτια
 • Μερίδες : 8
 • Μαγείρ. : 35 Min
 • Ποσότητα: 8 κομμάτια
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Μαγείρ. : 40 Min
 • Ποσότητα: 12 στρούντελ
 • Μερίδες : 6
 • Μαγείρ. : 30 Min
 • Ποσότητα: 6 μπαμπάδες
 • Μερίδες : 6
 • Μαγείρ. : 25 Min
 • Ποσότητα: 12 κομμάτια
 • Μερίδες : 12
 • Μαγείρ. : 20 Min