σταφίδες

 • Ποσότητα: 11-12 τεμάχια
 • Μερίδες : 11-12
 • Ποσότητα: 8 τεμάχια
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 8 μερίδες
 • Ποσότητα: 12 κομμάτια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 15-20 κομμάτια
 • Μερίδες : 15-20
 • Ποσότητα: 8 μερίδες
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 14 τεμάχια
 • Μερίδες : 14
 • Ποσότητα: 100 κομμάτια
 • Μερίδες : 100
 • Ποσότητα: 8 μερίδες
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 6-7 ποτήρια
 • Μερίδες : 6-7
 • Ποσότητα: 8 τεμάχια
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 36 μπισκότα
 • Μερίδες : 36
 • Ποσότητα: 12 τεμάχια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 16 κομμάτια
 • Μερίδες : 16
 • Ποσότητα: 12 κομμάτια
 • Μερίδες : 12
 • Μαγείρ. : 45 Min
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 12-14 κομμάτια
 • Μερίδες : 12-14
 • Ποσότητα: 35 μπισκότα
 • Μερίδες : 35
 • Ποσότητα: 8-10 κομμάτια
 • Μερίδες : 8-10
 • Μαγείρ. : 55 Min
 • Ποσότητα: 16 μερίδες
 • Μερίδες : 16
 • Ποσότητα: 10 σοκολατάκια
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 20 μπάρες
 • Μερίδες : 20
 • Μαγείρ. : 20 Min
 • Ποσότητα: 10 μπάρες
 • Μερίδες : 10