ταχίνι

 • Μερίδες : 12 τεμάχια
 • Ποσότητα: 4 τεμάχια
 • Μερίδες : 4
 • Ποσότητα: 12 τεμάχια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 10 κομμάτια
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 16 κομμάτια
 • Μερίδες : 16
 • Ποσότητα: 12 κομμάτια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 15 μερίδες
 • Μερίδες : 15
 • Ποσότητα: 6 κομμάτια
 • Ποσότητα: 6 κρέπες
 • Μερίδες : 6