τρούφα

 • Ποσότητα: 6 τεμάχια
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 30 τεμάχια
 • Μερίδες : 30
 • Ποσότητα: 20 τρουφάκια
 • Μερίδες : 20
 • Ποσότητα: 16 κομμάτια
 • Μερίδες : `16
 • Μαγείρ. : 45 Min
 • Ποσότητα: 20 τεμάχια
 • Μερίδες : 20
 • Ποσότητα: 10 κομμάτια
 • Μερίδες : 10
 • Μαγείρ. : 45 Min
 • Ποσότητα: 12 κομμάτια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 12-14 κομμάτια
 • Μερίδες : 12-14
 • Μαγείρ. : 50 Min
 • Ποσότητα: 10-12 μερίδες
 • Μερίδες : 10-12
 • Ποσότητα: 25 μερίδες
 • Μερίδες : 25