τρούφα

 • Ποσότητα: 30-35 τεμάχια
 • Μερίδες : 30-35
 • Ποσότητα: 40 τεμάχια
 • Μερίδες : 40
 • Ποσότητα: 6 τεμάχια
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 30 τεμάχια
 • Μερίδες : 30
 • Ποσότητα: 20 τρουφάκια
 • Μερίδες : 20
 • Ποσότητα: 16 κομμάτια
 • Μερίδες : `16
 • Μαγείρ. : 45 Min
 • Ποσότητα: 20 τεμάχια
 • Μερίδες : 20
 • Ποσότητα: 10 κομμάτια
 • Μερίδες : 10
 • Μαγείρ. : 45 Min
 • Ποσότητα: 12 κομμάτια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 12-14 κομμάτια
 • Μερίδες : 12-14
 • Μαγείρ. : 50 Min
 • Ποσότητα: 10-12 μερίδες
 • Μερίδες : 10-12
 • Ποσότητα: 25 μερίδες
 • Μερίδες : 25
 • Ποσότητα: 10 κομμάτια
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 2-3 ποτήρια
 • Μερίδες : 2-3
 • Ποσότητα: 20-25 μπισκότα
 • Μερίδες : 20-25
 • Ποσότητα: 10-12 μερίδες
 • Μερίδες : 10-12
 • Ποσότητα: 16 κομμάτια
 • Μερίδες : 16
 • Ποσότητα: 10 κομμάτια
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 20-25 τεμάχια
 • Μερίδες : 7
 • Ποσότητα: 60 τρουφάκια
 • Μερίδες : 60
 • Μαγείρ. : 1 Min
 • Ποσότητα: 6-8 μερίδες
 • Μερίδες : 6-8
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 40 τρουφάκια
 • Μερίδες : 10
 • Μαγείρ. : 10 Min