φουντούκια

 • Ποσότητα: 5 μερίδες
 • Μερίδες : 5
 • Ποσότητα: 7-8 κομμάτια
 • Μερίδες : 7-8
 • Ποσότητα: 8 μερίδες
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 10-12 κομμάτια
 • Μερίδες : 10-12
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 1 πλάκα
 • Μερίδες : 1
 • Ποσότητα: 21 κομμάται
 • Μερίδες : 21
 • Ποσότητα: 1 πλάκα σοκολάτας
 • Μερίδες : 1
 • Ποσότητα: 1 κιλό
 • Μερίδες : 1
 • Ποσότητα: 8-10 κομμάτια
 • Μερίδες : 8-10