φύλλο σφολιάτας

 • Ποσότητα: 10 μερίδες
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 8-10 τεμάχια
 • Μερίδες : 8-10
 • Ποσότητα: 15-16 τεμάχια
 • Μερίδες : 15-16
 • Ποσότητα: 16 φωλιές
 • Μερίδες : 16
 • Ποσότητα: 9-10 κομμάτια
 • Μερίδες : 9-10
 • Ποσότητα: 5 μερίδες
 • Μερίδες : 5
 • Ποσότητα: 24 τεμάχια
 • Μερίδες : 24
 • Ποσότητα: 30 κομμάτια
 • Μερίδες : 30
 • Ποσότητα: 12 κομμάτια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 10 μερίδες
 • Ποσότητα: 30 μερίδες
 • Μερίδες : 30
 • Ποσότητα: 20-22 κομμάτια
 • Μερίδες : 20-22
 • Ποσότητα: 8 κομμάτια
 • Μερίδες : 8
 • Μαγείρ. : 35 Min
 • Ποσότητα: 6 κομμάτια
 • Ποσότητα: 8 κομμάτια
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 4 μερίδες
 • Μερίδες : 4
 • Ποσότητα: 12 κομμάτια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 6 κομμάτια
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 6 κομμάτια
 • Μερίδες : 6