Συνταγή chef

 • Ποσότητα: 10 τεμάχια
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 8-10 τεμάχια
 • Μερίδες : 8-10
 • Ποσότητα: 10-12 μερίδες
 • Μερίδες : 10-12
 • Ποσότητα: 8-10 κομμάτια
 • Μερίδες : 8-10
 • Ποσότητα: 16 μερίδες
 • Μερίδες : 16
 • Ποσότητα: 8 τεμάχια
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 4-5 μερίδες
 • Μερίδες : 4-5
 • Ποσότητα: 10-12 κομμάτια
 • Μερίδες : 10-12
 • Ποσότητα: 4 μερίδες
 • Μερίδες : 4
 • Ποσότητα: 6-8 τεμάχια
 • Μερίδες : 6-8
 • Ποσότητα: 5-6 μερίδες
 • Μερίδες : 5-6
 • Ποσότητα: 12 τεμάχια
 • Μερίδες : 12
 • Ποσότητα: 25-30 τεμάχια
 • Μερίδες : 25-30
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 60 τεμάχια
 • Μερίδες : 60
 • Ποσότητα: 7-9 μερίδες
 • Μερίδες : 7-9
 • Ποσότητα: 17-18 μακαρόν
 • Μερίδες : 17-18
 • Ποσότητα: 6 μερίδες
 • Μερίδες : 6
 • Ποσότητα: 10 τεμάχια
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 10 μερίδες
 • Μερίδες : 10
 • Ποσότητα: 8 τεμάχια
 • Μερίδες : 8
 • Ποσότητα: 4-6 μερίδες
 • Μερίδες : 4-6
 • Ποσότητα: 4 μερίδες
 • Μερίδες : 4